Điểm chuẩn vào Trường Đại học Bách khoa theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 15/7 đến ngày 30/7 năm 2021

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021

Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT đợt bổ sung từ ngày 15/7 đến ngày 30/7 năm 2021 vào Trường Đại học Bách khoa như sau:

STT

Ngành

Tên ngành, chuyên ngành

Điểm
trúng tuyển

1

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

17.80

2

7520115CLC

Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)

18.10

3

7520207CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao)

24.37

4

7580205CLC

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)

19.65

5

PFIEV

Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)

19.48

Ghi chú:

   

(1) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển được quy về thang điểm 30.
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.

 

TIN LIÊN QUAN