Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đạt chuẩn kiểm định quốc gia và quốc tế

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 16 tháng 6 năm 2017

Tính đến ngày 15/6/2017, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã đạt Chuẩn kiểm định do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội (VNU - CEA) cấp tháng 10/2016 và Chuẩn kiểm định do Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp (HCERES) cấp tháng 6/2017. 

Ngoài ra, các chương trình đào tạo của Trường Đại học Bách khoa được đánh giá đạt chuẩn khu vực và quốc tế gồm:

- Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (PFIEV): được kiểm định bởi Ủy ban Văn bằng kỹ sư Pháp (CTI)

- Chương trình tiên tiến: được kiểm định bởi Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN - QA).

Xem chi tiết kết quả kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tại đây.

TIN LIÊN QUAN