Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023 vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 23/6/2023 đến ngày 03/7/2023

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023 vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 23/6/2023 đến ngày 03/7/2023 như sau:

TT

Trường

Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Điểm chuẩn

1

DDV

Khoa học Máy tính - Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm

7480101-SE

19

2

DDV

Khoa học Máy tính - Chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

7480101-CSE

21

3

DDV

Khoa học Y sinh

7420204

21

4

DDV

Công nghệ Vật liệu - Chuyên ngành Công nghệ Nano

7510402

20

 

Ghi chú:

(1) Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 30, bao gồm các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển.

(2) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển.

(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển công bố là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.

(4) Thí sinh đ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào to đ được xét trúng tuyển chính thức.

TIN LIÊN QUAN