Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 22/6/2023 đến ngày 03/7/2023

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 22/6/2023 đến ngày 03/7/2023 như sau:

TT

Trường

Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Điểm chuẩn

1

DDP

Luật kinh tế

7380107

15.00

2

DDP

Quản trị kinh doanh

7340101

15.00

3

DDP

Kế toán

7340301

15.00

4

DDP

Tài chính - Ngân hàng

7340201

15.00

5

DDP

Quản lý nhà nước

7310205

15.00

6

DDP

Công nghệ thông tin

7480201

15.00

 

Ghi chú:

(1) Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 30, bao gồm các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển.

(2) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển.

(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển công bố là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.

(4) Thí sinh đ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào to đ được xét trúng tuyển chính thức.

TIN LIÊN QUAN