Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023 vào Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 19/6/2023 đến ngày 30/6/2023

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2023 vào Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 19/6/2023 đến ngày 30/6/2023 như sau: 

TT

Trường

Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Điểm chuẩn

Điều kiện phụ

Điều kiện học lực 12

1

DDS

Giáo dục Mầm non

7140201

18.00

-

Giỏi

2

DDS

Vật lý kỹ thuật

7520401

24.30

-

-

3

DDS

Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

7140250

26.20

-

Giỏi

 

Ghi chú:

(1) Điểm trúng tuyển tính theo thang điểm 30, bao gồm các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển.

(2) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển.

(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển công bố là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.

(4) Thí sinh đ điều kiện trúng tuyển đợt xét tuyển sớm phải đăng ký ngành/chuyên ngành đ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào to đ được xét trúng tuyển chính thức.


TIN LIÊN QUAN