Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017- khóa 35 (bổ sung)

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 35 (bổ sung) cho ngành Văn học Việt Nam của Trường Đại học Sư phạm.

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 28/4/2017.

 Thời gian xét tuyển: ngày 06, 07/5/2017.

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 35 (bổ sung) tại đây.

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây.

TIN LIÊN QUAN