Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017- khóa 35

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017- khóa 35 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức thi cao học 

+ Gia hạn thời gian đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi đến hết ngày 05/5/2017. 

+ Lịch thi tuyển chính thức: tổ chức vào các ngày 20 và 21/5/2017; phân môn Kỹ năng nói (ngành Ngôn ngữ Anh) thi vào ngày 22/5/2017. 

2. Kế hoạch xét tuyển nghiên cứu sinh

+ Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 28/4/2017.

+ Lịch bảo vệ đề cương: ngày 6 và 7/5/2017.

TIN LIÊN QUAN