Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Đại học Đà Nẵng công bố điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2024 vào các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Thứ tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2024 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 25/6/2024 đến ngày 05/7/2024

Thứ ba, ngày 9 tháng 7 năm 2024

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông năm 2024 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN, xét tuyển sớm – đợt bổ sung từ ngày 27/6/2024 đến ngày 04/7/2024

Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2024

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN năm 2024, theo phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ), đợt xét tuyển sớm

Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy vào các ngành của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2024, theo phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ), đợt xét tuyển sớm

Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Để xem được kết quả xét tuyển theo phương thức xét học bạ THPT và điểm thi Đánh giá năng lực năm 2024, thí sinh hãy xem tại đây

Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT đợt 1 năm 2024, đợt xét tuyển sớm vào các cơ s đào tạo thuộc Đại học Đà Nng

Thứ sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực năm 2024, đợt xét tuyển sớm vào các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng

Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh bổ sung (đợt xét tuyển sớm) đào tạo trình độ đại học chính quy các ngành/chuyên ngành mới tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN (mã trường DDF) và Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (mã trường DDP), năm 2024

Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh bổ sung (đợt xét tuyển sớm) đào tạo trình độ đại học chính quy các chuyên ngành mới tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (mã trường DSK), ĐHĐN năm 2024

Thứ tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học năm 2024 tại các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc ĐHĐN đối với người nước ngoài

Thứ ba, ngày 2 tháng 4 năm 2024

Để biết thêm thông tin và giải đáp các thắc mắc về tuyển sinh năm 2024, thí sinh xem bộ câu hỏi thường gặp trong đăng ký xét tuyển sau đây

Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc năm 2024, theo phương thức xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ THPT), đợt xét tuyển sớm

Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy vào các trường đại học thành viên, phân hiệu, viện, khoa trực thuộc năm 2024, theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đợt xét tuyển sớm

Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2024

Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2024, trình độ đại học, hệ chính quy

Thứ tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum)đợt bổ sung, xét theo kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2023

Thứ tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào các ngành của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu Kon Tum), đợt bổ sung, xét theo kết quả học tập cấp trung học phổ thông (THPT)

Tìm thấy: 495 mục   / 28 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...