Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 8 tháng 11 năm 2023

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiếnnăm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ đối với người dự tuyển là công dân Việt Nam như sau:

Ngành tuyển sinh

STT

Mã trường/ Mã ngành

Cơ sở đào tạo/Ngành

Chỉ tiêu

 

DDF

Trường Đại học Ngoại ngữ

10

1

9220201

Ngôn ngữ Anh

10

 

Kế hoạch tuyển sinh

Đợt xét: tháng 12/2023

- Nhận hồ sơ: từ ngày ban hành Thông báo đến hết ngày 04/12/2023 (thứ Hai);

- Xét tuyển: dự kiến ngày 18/12/2023 (thứ Hai).

* Thời gian công bố kết quả xét tuyển: dự kiến sau khi xét tuyển 07 ngày làm việc.

* Thời gian nhập học: dự kiến sau khi công bố kết quả xét tuyển 07 ngày làm việc.


Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2023 tại đây 

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây   

Xem đề án tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ tại đây    

TIN LIÊN QUAN