Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2021

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 20 tháng 8 năm 2021

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học với các thông tin sau:

1. Thời hạn đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/9/2021

2. Thời gian thi (Dự kiến): Ngày 03/10/2021 (Chủ nhật).

3. Đăng ký trực tuyến tại đây

Nội dung chi tiết của thông báo: xem tại đây

TIN LIÊN QUAN