Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 khóa 41:

- Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/8/2020.

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đ/môn. Nộp Ban Kế hoạch - Tài chính, phòng 107, tòa nhà A, Đại học Đà Nẵng. 

- Địa điểm nộp đơn: Ban Đào tạo, phòng A010, tòa nhà A, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.

Đơn đề nghị phúc khảo được tải tại đây

TIN LIÊN QUAN