Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2024

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2024, trình độ đại học, hệ chính quy như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa: công bố tháng 1/2024; cập nhật ngày 14/3; cập nhật ngày 17/4

2. Trường Đại học Kinh tế: công bố tháng 1/2024

3. Trường Đại học Sư phạm: công bố tháng 1/2024; cập nhật ngày 26/02; cập nhật ngày 15/3; cập nhật ngày 20/6; cập nhật ngày 09/7; cập nhật ngày 16/7

4. Trường Đại học Ngoại ngữ: công bố tháng 1/2024; cập nhật ngày 02/5; cập nhật ngày 06/5; cập nhật ngày 04/7

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: công bố tháng 1/2024cập nhật ngày 15/3; cập nhật ngày 25/3; cập nhật ngày 15/4; cập nhật ngày 09/5; cập nhật ngày 16/5; cập nhật ngày 27/5; cập nhật ngày 26/6

6. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: công bố tháng 1/2024; cập nhật ngày 20/3

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: công bố tháng 1/2024; cập nhật ngày 08/3; cập nhật ngày 17/4; cập nhật ngày 07/5; cập nhật ngày 24/5; cập nhật ngày 06/6

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh: công bố tháng 1/2024

9. Trường Y Dược: công bố tháng 1/2024; cập nhật ngày 20/5

TIN LIÊN QUAN