Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT năm 2023 vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, đợt bổ sung, xét theo kết quả học tập cấp trung học phổ thông (THPT).

Chỉ tiêu, tổ hợp môn, tiêu chí xét tuyển và ngưỡng đầu vào được quy định tại đây.

1. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên

- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước;

- Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2023 và thí sinh tự do (đã tốt nghiệp THPT các năm trước);

- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

2. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

- Thí sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ https://ts.udn.vn;

- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng vào các chuyên ngành/ngành của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh. Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất;

- Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

- Đối với mỗi thí sinh, việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 01 nguyện vọng đã đăng ký;

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12;

- Thí sinh không cung cấp đầy đủ các minh chứng theo quy định trong quá trình đăng ký trực tuyến không được xét tuyển;

- Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên đối tượng;

- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã xác nhận trên hệ thống đăng ký trực tuyến của ĐHĐN.

3. Lệ phí đăng ký xét tuyển

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đ/nguyện vọng;

- Thí sinh nộp lệ phí qua cổng thanh toán trực tuyến trong quá trình đăng ký.

4. Thời gian đăng ký xét tuyển

Thời gian đăng ký: từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 15/9/2023.

 

Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ https://ts.udn.vn; trang tuyển sinh của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, ĐHĐN tại địa chỉ http://vnuk.edu.vn; liên hệ với Phòng Đào tạo, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh theo số điện thoại 0905 556654; hoặc liên hệ với Ban Đào tạo, ĐHĐN theo số điện thoại 0236 3835345, email: tuyensinhdhdn1@ac.udn.vn./.


Xem thông báo chi tiết tại đây

Xem hướng dẫn đăng ký xét tuyển tại đây 

TIN LIÊN QUAN