Trang chủ Danh sách Tìm kiếm Thống kê Hồ sơ không hợp lệ
DANH CÁC THÍ SINH NỘP HỒ SƠ TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2013
Danh sách này được cập nhật vào lúc 18h hàng ngày
* Hạn nộp hồ sơ đến 17h ngày 10/09/2013 (Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện bằng phát chuyến nhanh hoặc đến trực tiếp Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng số 41 Lê Duẩn Tp Đà Nẵng)
Chọn ngành:
© Đại học Đà Nẵng
 Ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng

Tổ Quản trị mạng Thông tin - Đại học Đà Nẵng 
        Fone: 0511.3817533
        Các thành viên:
        - Đinh Quang Trung
        - Huỳnh Kim Trọng
        - Hồ Duy Việt

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511. 3835 345; 84.511. 3893 363  Điện thoại : 84.511. 3817 533
 Email : webmaster@ud.edu.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn