DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THEO HÌNH THỨC XÉT THPT VÀO ĐHĐN NĂM 2020

Nhập họ tên:
 

DANH SÁCH TÌM ĐƯỢC
TTHọ tênNgày sinhĐXTTrườngNgànhGiấy báo trúng tuyển
1Hồ Thị Nhân Ái20/12/200219.49Trường Đại học Ngoại ngữNgôn ngữ Nga
2Hoàng Ngọc Ái07/06/200222.1Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật"Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện)"
3Alăng Thị Aly17/08/200224.35Trường Đại học Sư phạmSư phạm Vật lý
4Kpă Am31/12/200223.25Trường Đại học Sư phạmSư phạm Lịch sử
5Cao Văn Thái An26/03/200223.75Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật"Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa"
6Chế Tuyết Thiện An20/08/200222.45Trường Đại học Sư phạmSư phạm Ngữ văn
7Chung Văn An25/10/200225.3Trường Đại học Kinh tếThương mại điện tử
8Dương Nguyễn Thúy An08/02/200220.56Trường Đại học Ngoại ngữNgôn ngữ Pháp
9Đàm Dương Quốc An12/02/200221.1Khoa Y DượcĐiều dưỡng
10Đặng Thành An26/03/200220.67Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật"Công nghệ kỹ thuật cơ khí(Chuyên ngành Cơ khí chế tạo)"
11Đặng Thị An29/01/200224.11Trường Đại học Ngoại ngữNgôn ngữ Anh
12Đặng Thùy An09/11/200224.3Trường Đại học Kinh tếLuật kinh tế
13Đoàn Lê Xuân An05/11/200220.35Trường Đại học Bách khoaChương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)
14Hà Xuân Trường An30/08/200221.4Trường Đại học Bách khoaCông nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)
15Hồ Nguyễn Thiên An11/02/200222.11Trường Đại học Ngoại ngữNgôn ngữ Anh (Chất lượng cao)
16Hồ Văn An25/05/200221.95Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật hóa học
17Hồ Xuân An07/07/200223.85Trường Đại học Bách khoaCông nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
18Hoàng Hữu An19/12/200224.8Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật điện
19Hoàng Vũ Trường An17/01/200218.5Trường Đại học Sư phạmViệt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)
20Hứa Viết Quốc An29/08/200223.08Trường Đại học Bách khoaChương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)
21Huỳnh Đức An05/05/200224.2Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtCông nghệ thông tin
22Huỳnh Văn An25/09/200220.3Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật điện (Chất lượng cao)
23Lê Chí Trường An10/01/200224.4Trường Đại học Bách khoaCông nghệ dầu khí và khai thác dầu
24Lê Đức Hoài An06/01/200219Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật tàu thủy
25Lê Đức Vĩnh An28/12/200222.3Trường Đại học Bách khoaKinh tế xây dựng (Chất lượng cao)
26Lê Hồ Ngọc An07/06/200225.5Trường Đại học Sư phạmSư phạm Ngữ văn
27Lê Minh Hoài An03/08/200222.05Trường Đại học Bách khoaKiến trúc (Chất lượng cao)
28Lê Quỳnh An12/11/200222.45Trường Đại học Ngoại ngữQuốc tế học
29Lê Thị Thúy An29/08/200220.15Khoa CNTT-TTQuản trị kinh doanh
30Lê Thuần An14/08/200220.3Trường Đại học Bách khoaCông nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
31Lê Trường An27/06/200225.6Trường Đại học Kinh tếQuản trị nhân lực
32Lê Văn An05/04/200227.25Trường Đại học Bách khoaCông nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo
33Lê Văn Phước An11/11/200218.1Khoa CNTT-TTCông nghệ thông tin
34Lê Văn Thành An30/10/200224.95Trường Đại học Bách khoaCông nghệ chế tạo máy
35Lương Văn An01/11/200222.9Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật môi trường
36Mai Văn An04/06/200225.35Trường Đại học Sư phạmSư phạm Âm nhạc
37Ngô Hoàng An27/02/200223.85Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)
38Ngô Thị Thanh An06/10/200222.31Trường Đại học Ngoại ngữNgôn ngữ Anh (Chất lượng cao)
39Nguyễn Châu Bảo An17/10/200220.85Trường Đại học Sư phạmViệt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)
40Nguyễn Đăng Thiên An17/07/200220.6Trường Đại học Sư phạmCông nghệ thông tin
41Nguyễn Hoàng An22/07/200222.35Khoa CNTT-TTCông nghệ kỹ thuật máy tính
42Nguyễn Hồng Duy An18/11/200224.15Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật điện (Chất lượng cao)
43Nguyễn Ngọc Trường An22/06/200220.6Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
44Nguyễn Phan Bình An25/07/200224.25Trường Đại học Kinh tếKinh tế
45Nguyễn Quốc An22/09/200221.45Khoa CNTT-TTCông nghệ thông tin
46Nguyễn Tiến An10/07/200225.3Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtCông nghệ thông tin
47Nguyễn Thái An04/10/200218.78Trường Đại học Bách khoaChương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng
48Nguyễn Thái An18/08/200224.15Trường Đại học Kinh tếLuật kinh tế
49Nguyễn Thành An15/03/200223.3Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtSư phạm Kỹ thuật công nghiệp(chuyên ngành theo 14 ngành đào tạo tại Trường)
50Nguyễn Thị An13/06/200222.4Trường Đại học Sư phạmCông nghệ thông tin
51Nguyễn Thị An05/08/200220.54Trường Đại học Ngoại ngữNgôn ngữ Pháp
52Nguyễn Thị An25/12/200226.1Trường Đại học Kinh tếMarketing
53Nguyễn Thị Gia An01/01/200117Trường Đại học Sư phạmTâm lý học
54Nguyễn Thị Minh An18/09/200226Trường Đại học Sư phạmViệt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch)
55Nguyễn Thị Thanh An21/06/200227.3Trường Đại học Kinh tếQuản trị kinh doanh
56Nguyễn Thúy An02/10/200220.95Trường Đại học Sư phạmSư phạm Toán học
57Nguyễn Trọng An08/11/200220.5Khoa CNTT-TTCông nghệ thông tin
58Nguyễn Trường An28/10/200224.1Trường Đại học Ngoại ngữNgôn ngữ Anh
59Nguyễn Văn An19/12/200225.95Trường Đại học Kinh tếKinh tế
60Nguyễn Viết Mai An28/06/200224.3Trường Đại học Bách khoaCông nghệ chế tạo máy
61Nguyễn Quốc An15/01/200223.45Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)
62Phạm Hoàng An28/06/200227.3Khoa Y DượcY khoa
63Phạm Lê An22/09/200219.1Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật"Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện)"
64Phạm Thái An30/03/200222.9Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtCông nghệ kỹ thuật ô tô
65Phạm Thị Phước An24/11/200219.95Trường Đại học Sư phạmTâm lý học
66Phan Tuấn An28/08/200125.35Khoa CNTT-TTCông nghệ thông tin
67Thái Hoàng Mỹ An19/05/200223.74Trường Đại học Ngoại ngữNgôn ngữ Anh
68Trần Hoàng An16/11/200225Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtCông nghệ kỹ thuật ô tô
69Trần Phước An07/09/200215.45Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật"Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện)"
70Trần Quốc An02/10/200221.75Trường Đại học Sư phạmCông tác xã hội
71Trần Quốc An30/06/200221.05Trường Đại học Bách khoaCông nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
72Trần Thị Hoài An09/09/200219.7Trường Đại học Sư phạmSư phạm Hoá học
73Trần Thị Thái An30/12/200224.75Trường Đại học Sư phạmGiáo dục Mầm non
74Trần Thị Thái An08/08/200223.4Trường Đại học Sư phạmSư phạm Toán học
75Trần Việt An27/09/200223.6Trường Đại học Kinh tếHệ thống thông tin quản lý
76Trần Viết Trường An07/04/200221.45Trường Đại học Bách khoaCông nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
77Trịnh Hồ An17/07/200224.5Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật điện tử - viễn thông
78Trương Thị Hoàng An03/10/200226.4Trường Đại học Kinh tếKế toán
79Văn Công Vũ Duy An03/03/200218.25Trường Đại học Sư phạmViệt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch - Chất lượng cao)
80Võ Hùng An23/08/200224.85Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực
81Võ Quốc An11/03/200220.15Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật"Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện)"
82Võ Thành An15/11/200221.7Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao)
83Võ Thị Thúy An20/11/200225.41Trường Đại học Ngoại ngữNgôn ngữ Hàn Quốc
84Đoàn Văn Ấn24/06/200222.75Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtSư phạm Kỹ thuật công nghiệp(chuyên ngành theo 14 ngành đào tạo tại Trường)
85Huỳnh Long Ẩn19/04/200225.1Trường Đại học Kinh tếQuản trị kinh doanh
86Bling Amooi Anh27/01/200225.4Trường Đại học Bách khoaCông nghệ chế tạo máy
87Bùi Đức Anh30/08/200225.95Trường Đại học Sư phạmSư phạm Sinh học
88Bùi Tạ Hoàng Anh28/03/200222.1Viên Nghiên cứu và Đào tạo Việt AnhQuản trị và Kinh doanh quốc tế
89Bùi Thị Lan Anh10/11/200224.5Trường Đại học Ngoại ngữNgôn ngữ Anh
90Bùi Thị Phương Anh11/02/200225Trường Đại học Bách khoaCông nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)
91Bùi Thị Vân Anh28/12/200221.75Trường Đại học Sư phạmSư phạm Lịch sử
92Cao Nguyễn Tiểu Anh27/05/200221.75Trường Đại học Sư phạmĐịa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)
93Cao Thị Minh Anh20/10/200222.45Trường Đại học Sư phạmSư phạm Toán học
94Cao Thị Mỹ Anh20/05/200224.9Trường Đại học Kinh tếTài chính - Ngân hàng
95Dương Chữ Anh04/08/200219Khoa CNTT-TTCông nghệ thông tin
96Dương Hoàng Anh27/09/200223.9Trường Đại học Bách khoaChương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)
97Dương Tuấn Anh13/04/200123.7Trường Đại học Ngoại ngữNgôn ngữ Anh (Chất lượng cao)
98Đàm Tuấn Anh25/08/200222.2Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật điện (Chất lượng cao)
99Đặng Nhật Anh09/07/200220.45Trường Đại học Bách khoaKỹ thuật điện (Chất lượng cao)
100Đặng Quốc Anh20/05/200217.7Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuậtCông nghệ kỹ thuật nhiệt
Ghi chú: ĐXT là tổng điểm xét tuyển quy về thang điểm 30 cộng điểm ưu tiên.
Tìm thấy: 10251 thí sinh / 103 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...