ĐỢT CÔNG BỐ TRÚNG TUYỂN
STTTênNgày mởNgày đóng 
1Tra cứu xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 10/09 đến ngày 20/09/202023/09/202030/10/2020
2Tra cứu xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 10/09/202014/09/202030/10/2020
3Tra cứu xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 06/09/202011/09/202030/10/2020
4Tra cứu kết quả xét tuyển vào Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202009/09/202030/10/2020
5Tra cứu xét tuyển vào Khoa CNTT&TT theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202009/09/202030/10/2020
6Tra cứu kết quả xét tuyển Trường Đại học Bách khoa theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 24/08 đến ngày 30/08/202007/09/202030/09/2020
7Tra cứu kết quả xét tuyển Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 31/08/202007/09/202030/09/2020
8Tra cứu xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202007/09/202030/10/2020
9Trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Xét tuyển riêng năm 2020 (Theo chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế)20/08/2020Hết hạn
10Tra cứu kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2020 theo hình thức xét kết quả học tập THPT20/08/202030/09/2020
11Tra cứu kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 - Khối ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Sư phạm20/08/202030/09/2020
12Trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Xét tuyển riêng năm 2020 (Theo thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ)20/08/2020Hết hạn
13Danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 theo hình thức xét tuyển học bạ vào ĐHĐN năm 201920/08/2019Hết hạn
14Danh sách trúng tuyển đợt 1 theo hình thức xét THPT Quốc gia vào ĐHĐN năm 201909/08/2019Hết hạn
15Danh sách trúng tuyển đợt 1 theo hình thức xét tuyển học bạ vào ĐHĐN năm 201908/07/2019Hết hạn