ĐỢT CÔNG BỐ TRÚNG TUYỂN
Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Tra cứu
1. Danh sách trúng tuyển đợt 1 theo hình thức xét tuyển học bạ vào ĐHĐN năm 2019 08/07/2019 28/06/2020 Hết hạn
2. Danh sách trúng tuyển đợt 1 theo hình thức xét THPT Quốc gia vào ĐHĐN năm 2019 09/08/2019 15/08/2019 Hết hạn
3. Danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 theo hình thức xét tuyển học bạ vào ĐHĐN năm 2019 20/08/2019 12/08/2020 Hết hạn
4. Tra cứu kết quả xét tuyển đợt 1 năm 2020 theo hình thức xét kết quả học tập THPT 20/08/2020 30/09/2020 Hết hạn
5. Tra cứu kết quả xét tuyển bổ sung đợt 1 - Khối ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Sư phạm 20/08/2020 30/09/2020 Hết hạn
6. Trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Xét tuyển riêng năm 2020 (Theo thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ) 20/08/2020 05/09/2020 Hết hạn
7. Trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - Xét tuyển riêng năm 2020 (Theo chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế) 20/08/2020 05/09/2020 Hết hạn
8. Tra cứu kết quả xét tuyển Trường Đại học Bách khoa theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 24/08 đến ngày 30/08/2020 07/09/2020 30/09/2020 Hết hạn
9. Tra cứu kết quả xét tuyển Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 31/08/2020 07/09/2020 30/09/2020 Hết hạn
10. Danh sách trúng tuyển theo hình thức xét THPT vào ĐHĐN năm 2020 05/10/2020 20/10/2020 Hết hạn