1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
       Đối tượng dự thi là các học viên cao học của Đại học Đà Nẵng.
2. TÌM THÔNG TIN HỌC VIÊN (Đã có)

Họ và tên học viên:     
  Hãy nhập Họ và tên học viên thí sinh cần tìm (Nếu tìm không thấy có thể tìm họ lót liên quan đến tên của mình), có thể nhập tên không dấu.
Mọi thắc mắc Học viên điện thoại về số: 0236 3832 552
Các học viên không có tên trong danh sách liên hệ với Ban Đào tao qua địa chỉ email bandaotao@ac.udn.vn để được hướng dẫn đăng ký dự thi
  Thông báo: Không đúng!