Ghi chú: Những mục có dấu (*) là bắt buộc

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ tên: (*)
Giới tính (*)
2. Ngày sinh: (*)
Tháng: Năm:
3. Nơi sinh (*)
Dân tộc (*)
4. Số CMND (*)
 
5. Hộ khẩu thường trú (*)
Tỉnh (tp): Huyện (quận): Xã:
6. Nơi học PTTH hoặc tương đương (*)
Lớp 10 (*): Tỉnh: Huyện: Trường:
Lớp 11 (*): Tỉnh: Huyện: Trường:
Lớp 12 (*): Tỉnh: Huyện: Trường:
7. Khu vực ưu tiên :
8. Đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh:
9. Năm tốt nghiệp(*)   (ghi đủ 4 số của năm tốt nghiệp)
10. Điện thoại di động (*)
 
11. Địa chỉ nhận kết quả xét tuyển (*) Số nhà (tổ), đường (thôn), phường (xã), quận (huyện), tỉnh (thành phố)
“Thí sinh cần ghi địa chỉ đầy đủ, chính xác chỉ để HĐTS chuyển giấy báo kết quả thi về địa chỉ này”.
Số nhà, đường:
Phường/xã:
Quận/huyện:
Tỉnh/thành phố:
Email thường dùng (*)   Nhập lại địa chỉ email:
 

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

12. Trường:(*)
13. Ngành xét tuyển 1:(*)
Tổ hợp môn dùng để xét tuyển 1:(*)
14. Ngành xét tuyển 2:(*)
Tổ hợp môn dùng để xét tuyển 2:(*)

III. HỒ SƠ ƯU TIÊN GỬI KÈM

IV. BẢO MẬT THÔNG TIN

Dùng để đăng nhập và thay đổi thông tin khi cần thiết.
Mật khẩu (tự đặt) (*)

V. KIỂM TRA XÁC THỰC ĐĂNG KÝ

Mã kiểm tra (*)
 (Hãy nhập mã như hình phía trên)

Thông báo: Chưa đến hạn đăng ký hoặc thời gian đăng ký đã hết!