Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 3 năm 2019

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐHĐN với các thông tin sau:

 

1. Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/9/2019

2. Thời gian thi (dự kiến): ngày 22/9/2019 (Chủ nhật)

3. Đăng ký trực tuyến tại đây.

Nội dung chi tiết của Thông báo: xem tại đây.

Định dạng đề thi theo mẫu VSTEP: xem tại đây.


Mẫu đề thi: xem 
tại đây.

TIN LIÊN QUAN