Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2019

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo Kết quả thi đánh giá chuẩn tiếng Anh đầu ra theo định dạng khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học đợt 1 năm 2019.

Danh sách kết quả thi: xem tại đây.

TIN LIÊN QUAN