Thứ năm, ngày 23 tháng 2 năm 2017

Kỳ thi đánh giá chuẩn tiếng Anh đầu ra theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học với các thông tin sau: Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2017; Thời gian thi: ngày 15/04/2017 

Thứ năm, ngày 1 tháng 12 năm 2016

Tìm thấy: 31 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]