Thứ năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021

Do có sự thay đổi kế hoạch tuyển sinh và đào tạo năm 2021, ĐHĐN điều chỉnh lịch thi tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học đến ngày 24/10/2021 (Chủ nhật)

Thứ năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐHĐN 

Thứ tư, ngày 3 tháng 2 năm 2021

- Thời hạn đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/3/2021

- Thời gian thi (Dự kiến): Ngày 18/4/2021 (Chủ nhật)

Thứ hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐHĐN.

Thứ sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐHĐN 

Thứ bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2020

Đại học Đà Nẵng thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học của ĐHĐN

Tìm thấy: 37 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]