Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Đại học Đà Nẵng công bố kết quả kỳ thi sau đại học khóa 36, thi ngày 02, 03 và 04 tháng 12 năm 2017 như sau:

- Kết quả thi: xem tại đây.

- Điểm trúng tuyển: xem tại đây.

- Danh sách trúng tuyển: xem tại đây.

TIN LIÊN QUAN