[61] Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (Feb 9 2018 12:00AM)
[62] Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 1 năm 2018 (Jan 25 2018 12:00AM)
[63] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (bổ sung) (Jan 15 2018 12:00AM)
[64] Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (Dec 27 2017 12:00AM)
[65] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (Dec 26 2017 12:00AM)
[66] Thông báo tuyển sinh cao học các ngành thuộc Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ đợt 2 năm 2017 - khóa 36 (bổ sung) tại các cơ sở liên kết (Dec 11 2017 12:00AM)
[67] Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - khóa 36 (Nov 24 2017 12:00AM)
[68] Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh SĐH khóa 36 (cập nhật ngày 23/11) (Nov 13 2017 12:00AM)
[69] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017- khóa 36 (Oct 25 2017 12:00AM)
[70] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017- khóa 36 (Oct 25 2017 12:00AM)
[71] Thông báo tuyển sinh cao học các ngành thuộc Trường Đại học Kinh tế đợt 2 năm 2017 - khóa 36 tại ĐH Đà Nẵng và các cơ sở liên kết (Oct 23 2017 12:00AM)
[72] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - Khóa 36 Tại Trường Đại học Quảng Bình (Oct 18 2017 12:00AM)
[73] Thông báo về việc nhận các chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2017 (Sep 28 2017 12:00AM)
[74] Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2017 (Sep 27 2017 12:00AM)
[75] Thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học đợt 2 năm 2017 (Sep 12 2017 12:00AM)
[76] Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học- đợt 2 năm 2017 (Sep 1 2017 12:00AM)
[77] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017 - khóa 36 (Aug 29 2017 12:00AM)
[78] Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại ngữ (Aug 28 2017 12:00AM)
[79] Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Sư phạm (Aug 28 2017 12:00AM)
[80] Đề án tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Kinh tế (Aug 28 2017 12:00AM)
Tìm thấy: 160 mục   / 8 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]