[21] Thông báo điều chỉnh lịch thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020 (May 4 2020 12:00AM)
[22] Thay đổi ngày thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020 (Mar 27 2020 12:00AM)
[23] Thông báo thay đổi lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41 (Feb 28 2020 12:00AM)
[24] Thông báo thay đổi lịch thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020 (Feb 28 2020 12:00AM)
[25] Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 2 năm 2020) (Feb 11 2020 12:00AM)
[26] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 2 năm 2020) (Feb 11 2020 12:00AM)
[27] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh cho người nước ngoài năm 2020 (Feb 10 2020 12:00AM)
[28] Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ cho người nước ngoài đợt 1 năm 2020 - Khóa 41 (Feb 3 2020 12:00AM)
[29] Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (Feb 3 2020 12:00AM)
[30] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41 (Feb 3 2020 12:00AM)
[31] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2020 (Jan 31 2020 12:00AM)
[32] Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020 (Jan 31 2020 12:00AM)
[33] Kế hoạch nhập học sau đại học khóa 40 (Dec 27 2019 12:00AM)
[34] Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 40 (Dec 20 2019 12:00AM)
[35] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 40 (Dec 20 2019 12:00AM)
[36] Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sỹ E-Tourism (Nov 29 2019 12:00AM)
[37] Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019 - Khóa 40 (Nov 18 2019 12:00AM)
[38] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 Khóa 40 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Nov 15 2019 12:00AM)
[39] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 - Khóa 40 tại tại trường Đại học Bình Dương (Nov 5 2019 12:00AM)
[40] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2019 - Khóa 40 tại tại trường Đại học Phạm Văn Đồng (Oct 30 2019 12:00AM)
Tìm thấy: 224 mục   / 12 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...