TIN TỨC

[109] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 12/2017 (15/01/2018)
[110] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (bổ sung) (15/01/2018)
[111] Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (27/12/2017)
[112] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 36 (26/12/2017)
[113] Thông báo tuyển sinh cao học các ngành thuộc Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ đợt 2 năm 2017 - khóa 36 (bổ sung) tại các cơ sở liên kết (11/12/2017)
[114] Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - khóa 36 (24/11/2017)
[115] Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy Kỳ II năm 2017, đợt từ 20/11 đến 30/12/2017 (23/11/2017)
[116] Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh SĐH khóa 36 (cập nhật ngày 23/11) (13/11/2017)
[117] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 4 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (09/11/2017)
[118] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 4 năm 2017 tại các địa phương (09/11/2017)
[119] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 10/2017 (03/11/2017)
[120] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017- khóa 36 (25/10/2017)
[121] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017- khóa 36 (25/10/2017)
[122] Thông báo tuyển sinh cao học các ngành thuộc Trường Đại học Kinh tế đợt 2 năm 2017 - khóa 36 tại ĐH Đà Nẵng và các cơ sở liên kết (23/10/2017)
[123] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - Khóa 36 Tại Trường Đại học Quảng Bình (18/10/2017)
[124] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh hệ VLVH tháng 10/2017 (17/10/2017)
[125] Thông báo về việc nhận các chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 2 năm 2017 (28/09/2017)
[126] Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học - đợt 2 năm 2017 (27/09/2017)
Tìm thấy: 445 mục   / 25 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...