TIN TỨC

[109] Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2017 (09/06/2017)
[110] Thông báo về việc nhận các chứng chỉ ngoại ngữ để xét tốt nghiệp thạc sĩ năm 2017 (06/06/2017)
[111] Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học khóa 35 (đợt bổ sung) (05/06/2017)
[112] Thông báo tuyển sinh đào tạo hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017 tại Đại học Đà Nẵng (02/06/2017)
[113] Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu năm 2017(cập nhật) (22/05/2017)
[114] Thông báo đăng ký dự thi các môn năng khiếu (15/05/2017)
[115] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 4/2017 (09/05/2017)
[116] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 4/2017 (09/05/2017)
[117] Thông báo tuyển sinh cao học khóa 35 (đợt bổ sung) tại Phân hiệu Kon Tum và Trường Đại học Tây Nguyên (08/05/2017)
[118] Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 - khóa 35 (08/05/2017)
[119] Thông báo tuyển sinh liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2017 (04/05/2017)
[120] Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học- đợt 1 năm 2017 (27/04/2017)
[121] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 - khóa 35 (bổ sung) tại các cơ sở liên kết (22/04/2017)
[122] Phụ lục thông báo đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh (17/04/2017)
[123] Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017- khóa 35 (bổ sung) (17/04/2017)
[124] Danh mục ngành đào tạo Thạc sĩ (12/04/2017)
[125] Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi cao học và xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017- khóa 35 (12/04/2017)
[126] Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học- đợt 1 năm 2017 (07/04/2017)
Tìm thấy: 373 mục   / 21 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...