TIN TỨC

[109] Danh mục ngành đào tạo Cao đẳng, Đại học (22/03/2017)
[110] 17 sinh viên ĐHBK, ĐHSP, ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ I/2016-2017 (22/03/2017)
[111] 15 sinh viên ĐHNN được học chương trình hai tại ĐHKT từ học kỳ II/2015-2016 (22/03/2017)
[112] Thông báo tổ chức đánh giá chuẩn tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 1 năm 2017 (23/02/2017)
[113] Công bố Đề án tuyển sinh năm 2017 của Đại học Đà Nẵng (22/02/2017)
[114] Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 04 năm 2017) (13/02/2017)
[115] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 4 năm 2017) (15/02/2017)
[116] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 tại Trường Đại học Quảng Bình (01/03/2017)
[117] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng (01/03/2017)
[118] Thông báo xét tuyển cao học đợt 1 năm 2017 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (01/03/2017)
[119] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017- khóa 35 (01/03/2017)
[120] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 (01/03/2017)
[121] Thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (tiếp theo) (14/12/2016)
[122] Thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (08/12/2016)
[123] Kết quả thi tuyển sinh sau đại học khóa 34 (08/12/2016)
[124] Kết quả thi ngoại ngữ chuẩn B1 đợt 22 (01/12/2016)
[125] Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2016 (16/11/2016)
[126] Lịch thi ngoại ngữ trình độ B1 đợt 22 (01/10/2016)
Tìm thấy: 336 mục   / 19 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...