TIN TỨC

[109] Kết quả xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo học bạ - đợt tuyển sinh từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2017 (18/08/2017)
[110] Thông báo xét tuyển cao học đợt 2 năm 2017 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (17/08/2017)
[111] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - khóa 36 tại các cơ sở liên kết (17/08/2017)
[112] Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017- khóa 36 (17/08/2017)
[113] Cập nhật danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 theo kết quả thi THPT Quốc gia - đợt tuyển sinh bổ sung từ 13/8 đến 17/8/2017 (14/08/2017)
[114] Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ vào Đại học Đà Nẵng - Đợt từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2017 (11/08/2017)
[115] Thông báo tuyển sinh theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017, đợt xét bổ sung từ 13/8 đến 17/8 (10/08/2017)
[116] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo học bạ - đợt tuyển sinh từ ngày 01/8 đến ngày 07/8/2017 (10/08/2017)
[117] Thông tin đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 theo kết quả thi THPT Quốc gia - đợt tuyển sinh bổ sung từ 13/8 đến 17/8/2017 (09/08/2017)
[118] Thông báo hoãn tổ chức thi liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học đợt tháng 7/2017 (03/08/2017)
[119] Hồ sơ nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2017 (02/08/2017)
[120] Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo học bạ vào Đại học Đà Nẵng - Đợt từ ngày 01/8 đến ngày 07/8/2017 (01/08/2017)
[121] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo học bạ- đợt tuyển sinh từ ngày 01/4 đến ngày 01/7/2017 (01/08/2017)
[122] Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 35 (31/07/2017)
[123] Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2017 (30/07/2017)
[124] Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2017 (30/07/2017)
[125] Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 35 (đợt bổ sung) (27/07/2017)
[126] Kế hoạch nhập học sau đại học khóa 35 (đợt bổ sung) (25/07/2017)
Tìm thấy: 409 mục   / 23 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...