TIN TỨC

[109] Thông báo thay đổi lịch thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020 (28/02/2020)
[110] Thay đổi ngày thi đánh giá năng lực năm 2020 (27/02/2020)
[111] Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 2 năm 2020) (11/02/2020)
[112] Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 2 năm 2020) (11/02/2020)
[113] Đại học Đà Nẵng - nơi lựa chọn của nhiều nữ sinh viên (10/02/2020)
[114] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh cho người nước ngoài năm 2020 (10/02/2020)
[115] Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ cho người nước ngoài đợt 1 năm 2020 - Khóa 41 (03/02/2020)
[116] Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV (03/02/2020)
[117] Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 - Khóa 41 (03/02/2020)
[118] Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2020 (31/01/2020)
[119] Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học - đợt 1 năm 2020 (31/01/2020)
[120] Đại học Đà Nẵng không ngừng đa dạng hóa ngành đào tạo và phương thức tuyển sinh (22/01/2020)
[121] Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2020 (20/01/2020)
[122] Kết quả tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học đợt 3,4 năm 2019 (17/01/2020)
[123] Thi đánh giá năng lực xét tuyển vào đại học (02/01/2020)
[124] Kế hoạch nhập học sau đại học khóa 40 (27/12/2019)
[125] Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 40 (20/12/2019)
[126] Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 40 (20/12/2019)
Tìm thấy: 663 mục   / 37 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...