HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 1 NĂM 2021

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm: 

    - Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân;

    - Chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu đã TN);

    - Chứng nhận kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Tp Hồ Chí Minh tổ chức;

    - Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên);

    - Minh chứng khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

2. Hướng dẫn đăng ký trực tuyến

      Thí sinh thực hiện qua 3 bước gồm:

            Bước 1: Lập phiếu đăng ký

            Bước 2: Đính kèm hồ sơ các minh chứng 

            Bước 3: Xác nhận đăng ký 

3. Thời gian đăng ký

       Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/6/2021

 

4. Một số lưu ý:

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 hồ sơ cho phương thức xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL

Sau khi xác nhận đăng ký tại Bước 3, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng.

-  Thí sinh được miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đối với phương thức xét tuyển theo kết thi ĐGNL.

 - Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKXT khi chưa có chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021), chưa có kết quả thi ĐGNL; Thí sinh nộp bổ sung các kết quả thi này khi có yêu cầu của Hội đồng tuyển sinh

- Để được giải đáp các quy định về đăng ký xét tuyển, thí sinh liên hệ:

BAN ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 0236.3835345 (bấm số 1)

Email: tuyensinhdhdn1@ac.udn.vn

- Để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình đăng ký, thí sinh liên hệ

TỔ QUẢN TRỊ MẠNG - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 0236 3817 533

EmaiL: dqtrung@udn.vn 

II. ĐĂNG KÝ

1. Năm tốt nghiệp:
2. Đợt thi ĐGNL ngày:
3. Số CMND/Căn cước công dân: