HƯỚNG DẪN ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU TDTT
DÙNG CHO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

I. HƯỚNG DẪN

1. Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
     Thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến qua 4 bước gồm:
     Bước 1: Lập phiếu đăng ký
     Bước 2: Gửi mã xác nhận 
     Bước 3: Xác nhận đăng ký
     Bước 4: Nộp lệ phí dự thi trực tuyến qua ứng dụng Smart Banking của Ngân hàng
2. Thời gian đăng ký, lệ phí
     Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày 23/7/2021 đến ngày 27/7/2021
     Lệ phí đăng ký và dự thi: 400.000 đ/hồ sơ

     Sau khi kiểm tra thông tin đăng ký dự thi hợp lệ và đủ lệ phí, Đại học Đà Nẵng sẽ xác nhận thông tin thí sinh đăng ký dự thi qua email. 

     Nếu thắc mắc trong quá trình đăng ký trực tuyến, thí sinh liên hệ Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3835345 (bấm số 1) hoặc qua email tuyensinhdhdn1@ac.udn.vn để được hướng dẫn.

II. ĐĂNG KÝ

1. Số CMND/Căn cước công dân: