Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2016 tại các địa phương

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 10 tháng 3 năm 2016

1. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Định.

2. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Lai.

3. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đăk Lăk.  

4. Trung cấp Quảng Đông.

5. Đại học Phạm Văn Đồng.