Điểm trúng tuyển đợt 2 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy  năm 2013 (xet tuyển từ ngày 3/9 đến 22/9/2013)

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 26 tháng 9 năm 2013

 

Số
TT
TRƯỜNG
NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)
Khối
thi

ngành
Mã tuyển sinh Điểm trúng
tuyển
I ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): A1,D1-6      
  - Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học;
- Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2.
  Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành:        
1 Cử nhân tiếng Anh D1 D220201 751 23.5
2 Cử nhân tiếng Anh Thương mại 759 24.0
3 Cử nhân tiếng Anh Du lịch 761 23.5
4 Ngôn ngữ Nhật D1 D220202 755 25.0
D6 25.0
5 Ngôn ngữ Hàn Quốc D1 D220210 756 23.0
6 Đông phương học A1 D220213 765 23.5
D1 22.0

II

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS)  
1 Sư phạm Toán học A D140209 101 22.5
A1 22.0
2 Sư phạm Tin học A D140210 105 18.5
A1 18.5
3 Địa lý tự nhiên (chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) A D440217 606 17.0
B 17.0
III ĐẠI HỌC KINH TẾ (DDQ) A, A1,D      
1 Kế toán A, A1, D D340301 401 20.0
  Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:        
2 Quản trị kinh doanh tổng quát A, A1, D D340101 402 20.5
3 Quản trị kinh doanh du lịch 403 20.5
4 Quản trị tài chính 416 19.5
5 Kinh doanh thương mại A, A1, D D340121 404 20.0
6 Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Ngoại thương) A, A1, D D340120 405 22.5
7 Marketing A, A1, D D340115 406 20.0
  Kinh tế, gồm các chuyên ngành:        
8 Kinh tế lao động     408 19.5
9 Kinh tế và quản lý công 409 19.5
10 Kinh tế chính trị 410 19.5
11 Thống kê (Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội) A, A1, D D460201 411 19.5
12 Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng) A, A1, D D340201 412 20.5
  Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành:        
13 Tin học quản lý A, A1, D D340405 414 19.5
14 Quản trị hệ thống thông tin 420 19.5
15 Quản trị nhân lực (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) A, A1, D D340404 417 20.5
16 Quản trị khách sạn A, A1, D D340107 421 20.5
17 Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh doanh) A D380107 502 21.0
A1, D 20.5
 
Thí sinh trúng tuyển phải có điểm thi đạt điểm sàn đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, có tổng điểm của 3 môn thi (kể cả hệ số nếu có) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển quy định tại Điều 1 và không có môn nào bị điểm 0 (không). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 và giữa các khu vực là 0,5.
catching a cheater how many men have affairs
how to cheat husband signs of a cheater why married men cheat on their wives
want an abortion link abortion clinic
abortion vacuum aspiration site post abortion
phone tracking apps best spy phone android spy apps for texting
how to terminate a pregnancy centaurico.com price of an abortion
my wife cheated now what do i do blog.sitters4charities.org so your wife cheated on you
my husband thinks i cheated robertsuk.com my husband cheated again
My wife cheated on me link married cheat
i want my husband to cheat site i just cheated on my husband
how to cheat on your boyfriend will my boyfriend cheat cheat boyfriend
i cheated on my boyfriend should i tell him read cheated by boyfriend
how to cheat on your wife women wanting to cheat so your wife cheated on you
woman affair developerstalk.com cheat on my husband
women looking to cheat blog.ivanovtech.com how married men cheat
women who like to cheat site cheats
most women cheat prashanthiblog.com unfaithful wife
free indian adult sex stories adult porn stories with animals andincest adult forum stories