Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến 31/10/2020

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến 31/10/2020 như sau:

TT

Tên ngành

Điểm chuẩn

1

Kế toán

15

2

Luật kinh tế

15

3

Quản lý nhà nước

15

4

Quản trị kinh doanh

15