Điểm trúng tuyển vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến 09/10/2020

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT  đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến 09/10/2020 như sau:

TT

Trường

Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Điểm chuẩn

1

DDV

Khoa học Dữ liệu (Đặc thù)

7480205DT

23.6

2

DDV

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

7480204

20.7

3

DDV

Khoa học Y sinh

7420204

20.6

4

DDV

Quản trị và Kinh doanh quốc tế

7340124

19.5