Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến 15/10/2020

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến 15/10/2020 như sau:

TT

Trường

Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Điểm chuẩn

1

DDS

Giáo dục Công dân

7140204

18.5

2

DDS

Giáo dục Chính trị

7140205

18.5

3

DDS

Sư phạm Tin học

7140210

18.5

4

DDS

Sư phạm Vật lý

7140211

18.5

5

DDS

Sư phạm Sinh học

7140213

18.5

6

DDS

Sư phạm Lịch sử

7140218

18.5

7

DDS

Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140247

18.5

8

DDS

Sư phạm Lịch sử- Địa lý

7140249

18.5

9

DDS

Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

7140250

18.5