Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến 15/10/2020

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến 15/10/2020 như sau: 


TT

Trường

Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Điểm chuẩn

1

DDS

Báo chí (Chất lượng cao)

7320101CLC

19

2

DDS

Công nghệ sinh học

7420201

16

3

DDS

Công nghệ thông tin

7480201

16

4

DDS

Công nghệ thông tin (chất lượng cao)

7480201CLC

16

5

DDS

Hóa học

7440112

16

6

DDS

Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế)

7229010

16

7

DDS

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

16

8

DDS

Tâm lý học (Chất lượng cao)

7310401CLC

17

9

DDS

Văn hoá học

7229040

16

10

DDS

Văn học

7229030

16

11

DDS

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch - Chất lượng cao)

7310630CLC

18