Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần và các học phần phải học bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ (cập nhật tháng 2 năm 2020)

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 11 tháng 2 năm 2020

Đại học Đà Nẵng công bố Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành Quản lý và Quản trị áp dụng từ khóa tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020:

1. Trường Đại học Bách khoa  

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm

4. Trường Đại học Ngoại ngữ