Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 40

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019

Đại học Đà Nẵng thông báo nhận đơn phúc khảo bài tuyển sinh sau đại học khóa 40, kỳ thi ngày 30/11 và ngày 01/12/2019, cụ thể như sau:   


- Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/12/2019.


- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đ/môn. Nộp tại Ban Kế hoạch tài chính, phòng 107, tòa nhà A, Đại học Đà Nẵng.


- Địa điểm nộp đơn: Ban Đào tạo, phòng A010, tòa nhà A, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.

 

(Đơn đề nghị phúc khảo được tải tại đây)