Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học khóa 37

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 3 tháng 7 năm 2018

Đại học Đà Nẵng thông báo nhận đơn phúc khảo bài tuyển sinh sau đại học khóa 37, kỳ thi ngày 26 và 27 tháng 5 năm 2018, cụ thể như sau:  

- Thời hạn tiếp nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/7/2018.

- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đ/môn. Nộp tại Ban Kế hoạch tài chính, phòng 107, tòa nhà A, Đại học Đà Nẵng.

- Địa điểm nộp đơn: Ban Đào tạo, phòng 902, tòa nhà B, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng.

 (Đơn đề nghị phúc khảo được tải tại đây