Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2017 - khóa 36

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 29 tháng 8 năm 2017

Đại học Đà Nẵng thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 36 cho 22 ngành tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 04/11/2017.

 Thời gian xét tuyển: dự kiến ngày 25/11/2017.

Xem thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 36 tại đây.

Tải mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại đây.