Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo học bạ- đợt tuyển sinh từ ngày 01/4 đến ngày 01/7/2017

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 1 tháng 8 năm 2017

Đại học Đà Nẵng công bố Danh sách trúng tuyển vào các đơn vị thành viên theo hình thức xét tuyển học bạ, đợt tuyển sinh từ ngày 01/4 đến ngày 01/7/2017.

Thí sinh xem Danh sách trúng tuyển tại đây.