TRẢ LỜI HỎI ĐÁP TUYỂN SINH

Xem theo trường:
[241] Hỏi:  Nghành tiếng trung chất luong cao 4 năm thì bao nhiêu kì ạ.có bao nhiêu tín chỉ và giá mỗi tín chỉ là bao nhiêu vậy ạ., ngày hỏi: Jul 24 2019 9:17PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Em truy cập Đề án tuyển sinh của Trường để biết chi tiết:

 http://ts.udn.vn/files/2019/2019_3_22_42_33_321_ddf._11.3.2019_phu_luc_1_de_an_tuyen_sinh_2019.pdf 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[242] Hỏi:  Chờ em hỏi ngôn ngữ anh tính theo tháng điểm 30 là (toán +văn+anh×2) hay( toán+văn+anh×2)3/4 ạ, ngày hỏi: Jul 22 2019 6:19PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Trường Đại học NN- ĐHĐN năm 2019 xét tuyển như sau: 

Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

• Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

• Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).

• Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn và phân bổ vào các chuyên ngành theo chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký của thí sinh trúng tuyển khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ tại http://tuyensinh.ufl.udn.vn 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[243] Hỏi:  Cho em hỏi là ngôn ngữ trung năm nay hệ số môn anh nhân 2 rồi có *3/4 kh ạ. E cảm ơn! , ngày hỏi: Jul 23 2019 7:45AM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Trường Đại học NN- ĐHĐN năm 2019 xét tuyển như sau: 

Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

• Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

• Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).

• Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn và phân bổ vào các chuyên ngành theo chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký của thí sinh trúng tuyển khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ tại http://tuyensinh.ufl.udn.vn 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[244] Hỏi:  theo như em thấy thì năm ngoái ngành việt nam học chỉ lấy nguyện vọng 1, vậy cho em hoỉ nếu em xét ở nguyện vọng 3, nếu không đậu ở các nguyện vọng 1,2 thì có được xét như bình thường không ạ ?, ngày hỏi: Jul 23 2019 12:47PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Việc ưu tiên xếp thứ tự NV do thí sinh chọn và quyết định.

Trường sẽ ưu tiên xét từ NV1 đến khi đủ chỉ tiêu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[245] Hỏi:  Cách tính điểm năm nay là toán + văn + anh x2 thôi phải không ạ?, ngày hỏi: Jul 23 2019 7:18PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Trường Đại học NN- ĐHĐN năm 2019 xét tuyển như sau: 

Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

• Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

• Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).

• Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn và phân bổ vào các chuyên ngành theo chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký của thí sinh trúng tuyển khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ tại http://tuyensinh.ufl.udn.vn 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[246] Hỏi:   Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).Nếu có trường hợp điểm số môm ngoại ngữ bằng nhau thì trường sẽ xét theo tiêu chí nào vậy. Thanks, ngày hỏi: Jul 20 2019 2:42PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Trường Đại học NN- ĐHĐN năm 2019 xét tuyển như sau: 

Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

• Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

• Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).

• Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn và phân bổ vào các chuyên ngành theo chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký của thí sinh trúng tuyển khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ tại http://tuyensinh.ufl.udn.vn 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[247] Hỏi:  Cho em hỏi công thức tính điểm nghành ngôn ngữ Trung của trường với ạ, ngày hỏi: Jul 30 2019 1:31PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Trường Đại học NN- ĐHĐN năm 2019 xét tuyển như sau: 

Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

• Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

• Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).

• Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn và phân bổ vào các chuyên ngành theo chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký của thí sinh trúng tuyển khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ tại http://tuyensinh.ufl.udn.vn 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[248] Hỏi:  Trường cho em hỏi là em có xem qua điểm chuẩn năm 2018 thì thấy bên cạnh có phần ghi chú..đây là điều kiện kèm theo bắt buộc phải đạt ạ? Nếu chỉ có 1 yếu tố trong những ghi chú đó không đạt là rớt ạ? Tiện đây cho em hỏi là khi nào trường công bố kết quả trúng tuyển theo hình thức điểm thi thpt quốc gia ạ?, ngày hỏi: Jul 30 2019 9:54PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Kết quả trúng tuyển đợt 1 theo kết quả thi THPT quốc gia sẽ được công bố trước 17h0 ngày 9/8/2019.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[249] Hỏi:  Cho em hỏi các tiêu chí phụ ngành ngôn ngữ anh với nhật là như thế nào. điểm chuẩn quy định theo điểm thi môn tiếng anh và thứ tự nguyện vọng phải không em thấy có ngành quy định xét tuyển nguyện vọng theo thứ tự nguyện vọng giả sự em có điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng tiêu chí phụ tiếng anh và thứ tự nguyện vọng của e không giống như quy định thì có độ không (ví dụ : tiêu chí của trường là tiếng anh >5.6 ,nv1 =21 mà e được tiếng anh4.6 điểm thi e được 22 thì có độ không ạ) . ý em là tiêu chí phụ á, ngày hỏi: Jul 28 2019 3:23PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Tiêu chí phụ áp dụng cho những thí sinh có điểm bằng nhau nhưng chỉ tiêu có hạn. 

Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[250] Hỏi:  Cho em hỏi theo hình thức xét tuyển theo điểm thi trung học phổ thông là mình xét hết nguyện vọng 1 mà thiếu thì mình mới xét qua nguyện vọng 2,3.. hay là xét theo điểm từ trên xuống dưới ạ, ngày hỏi: Jul 29 2019 11:34AM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Nguyên tắc xét tuyển ưu tiên từ NV1, nếu NV1 trúng tuyển các NV sau không xét. Nếu NV1 không trúng tuyển sẽ xét tiếp NV2....

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[251] Hỏi:  Cho em hỏi công thức tính điểm khối d78 năm nay của trường mình ạ., ngày hỏi: Jul 29 2019 1:59PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Trường Đại học NN- ĐHĐN năm 2019 xét tuyển như sau: 

Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

• Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

• Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).

• Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn và phân bổ vào các chuyên ngành theo chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký của thí sinh trúng tuyển khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ tại http://tuyensinh.ufl.udn.vn 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[252] Hỏi:  em sinh 2001 cho em hỏi sau khi biết điểm chuẩn. nếu đậu trường sẽ tự động gửi giấy báo trúng tuyển. hay em phải coi nếu đủ điểm thì nộp giấy KQ thi. rồi mới có giấy báo trúng tuyển, ngày hỏi: Jul 29 2019 10:11PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Sau khi có kết quả trúng tuyển thí sinh phải nộp bản chính kết quả thi THPT quốc gia để xác nhận nhập học. Nhà trường sẽ có Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển nhập học.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[253] Hỏi:  Dạ cho em hỏi khi nào nhập học vậy ạ!, ngày hỏi: Jul 31 2019 9:50AM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Thời gian nhập học của thí sinh theo Giấy triệu tập trúng tuyển của Trường.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[254] Hỏi:  Ngành ngôn ngữ anh CLC của trường ĐH ngoại ngữ Đà Nẵng chỉ được đăng kí ở nguyện vọng 1 thôi hay đăng kí nguyện vọng 2,3,4,... cũng được ạ?, ngày hỏi: Jul 27 2019 1:43PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Việc ưu tiên xếp thứ tự NV do thí sinh chọn và quyết định.

Trường sẽ ưu tiên xét từ NV1 đến khi đủ chỉ tiêu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[255] Hỏi:  Cho e hỏi ngành ngôn ngữ nhật cách tính điểm như thế nào ạ.trường có nhận một tổ hợp nhận 2 ngành không ạ.ví dụ tổ hợp d01 e đăng kí 2 ngành ngôn ngữ anh và ngôn ngữ nhật được k ạ, ngày hỏi: Jul 28 2019 3:17PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Trường Đại học NN- ĐHĐN năm 2019 xét tuyển như sau: 

Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

• Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

• Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).

• Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn và phân bổ vào các chuyên ngành theo chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký của thí sinh trúng tuyển khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ tại http://tuyensinh.ufl.udn.vn 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[256] Hỏi:  Em chào các thầy cô, cho em hỏi là nếu em đậu ngành ngôn ngữ anh Trường Đại học ngoại ngữ - đại học Đà Nẵng thì mình có quyền được lựa chọn vào các chuyên ngành của ngành ngôn ngữ anh hay sao ạ? Còn nếu em không đậu vào chuyên ngành (tiếng anh thương mại) của ngành ngôn ngữ anh thì em có thể nộp hồ sơ chuyển sang trường khác được không ạ? Em xin cảm ơn, ngày hỏi: Jul 28 2019 7:41PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Trường Đại học NN- ĐHĐN năm 2019 xét tuyển như sau: 

Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

• Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

• Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).

• Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn và phân bổ vào các chuyên ngành theo chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký của thí sinh trúng tuyển khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ tại http://tuyensinh.ufl.udn.vn 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[257] Hỏi:  Cho em hỏi cách tính điểm ngôn ngữ Trung theo khối D01 là s ạ, ngày hỏi: Jul 25 2019 10:57AM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Trường Đại học NN- ĐHĐN năm 2019 xét tuyển như sau: 

Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

• Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

• Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).

• Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn và phân bổ vào các chuyên ngành theo chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký của thí sinh trúng tuyển khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ tại http://tuyensinh.ufl.udn.vn 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[258] Hỏi:  Cho em hỏi sau khi công bố điêm chuẫn thì làm sao để biết mình trúng tuyển vào trường và hôm nào thì phải nộp hồ sơ ạ, ngày hỏi: Jul 25 2019 1:22PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Thời gian, hồ sơ nhập học sẽ được thông báo trong Giấy triệu tập trúng tuyển và trên trang Thông tin tuyển sinh của ĐHĐN tại địa chỉ: ts.udn.vn

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[259] Hỏi:  Khi nào thì trường thông báo kết quả trúng tuyển ạ? Và nếu đủ điểm theo điểm chuẩn là đậu hay nhà trường lấy từ trên xuống ạ?, ngày hỏi: Jul 25 2019 3:51PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Kết quả xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia đợt 1 sẽ được công bố trước 17h0 ngày 9/8/2019.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[260] Hỏi:  Cho Em hỏi là phương thức tính điểm của Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng năm nay (2019) là có *3/4 như năm trước không ạ? , ngày hỏi: Jul 25 2019 12:59PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Trường Đại học NN- ĐHĐN năm 2019 xét tuyển như sau: 

Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, cụ thể như sau:

• Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

• Xét tuyển theo tổng điểm thi của tổ hợp ba môn xét tuyển theo thang điểm 30 (môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trong trường hợp ứng viên có điểm thi bằng nhau trong các ngành có cùng môn Ngoại ngữ trong các tổ hợp xét tuyển thì sẽ ưu tiên xét tuyển theo điểm số của môn Ngoại ngữ (từ cao xuống thấp).

• Sau khi trúng tuyển vào ngành, trường sẽ xét chọn và phân bổ vào các chuyên ngành theo chỉ tiêu và nguyện vọng đăng ký của thí sinh trúng tuyển khi nhập học. Tiêu chí xét vào chuyên ngành là điểm trúng tuyển vào ngành theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Chỉ tiêu cụ thể từng chuyên ngành được công bố chính thức tại trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ tại http://tuyensinh.ufl.udn.vn 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[261] Hỏi:  Em muốn đăng ký vào hai ngành của trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng là ngôn ngữ anh và quốc tế học nhưng có phải là tiêu chí tuyển sinh của trường là hai ngành này buộc phải đăng ký nguyện vọng 1 ko ạ ( e có xem trên mạng r nhưng ko hiểu lắm), ngày hỏi: Jul 27 2019 10:40AM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Việc ưu tiên xếp thứ tự NV do thí sinh chọn và quyết định.

Trường sẽ ưu tiên xét từ NV1 đến khi đủ chỉ tiêu.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[262] Hỏi:  Cho em hỏi ngành ngôn ngữ Anh CLC chỉ được đăng kí ở nguyện vọng 1 thôi hay đăng kí ở nguyện vọng 2,3,4,.. cũng được ạ?, ngày hỏi: Jul 26 2019 8:29PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Việc ưu tiên đăng ký thứ tự NV 1 hay 2, 3, ... do thí sinh quyết định. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[263] Hỏi:  Chờ em hỏi Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng có xét tiêu chí phụ dựa vào nguyện vọng 1 không ạ Em cảm ơn, ngày hỏi: Jul 25 2019 5:52PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Tiêu chí phụ áp dụng với trường hợp nhiều thí sinh có điểm bằng nhau trong khi chỉ tiêu có hạn.

Chi tiết truy cập địa chỉ: http://ts.udn.vn/files/2019/2019_7_1_9_34_318_goc-tong_hop_thong_tin_dkxt_2019_-_thpt_qg2406.pdf 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[264] Hỏi:  Hồ sơ nhập học mua ở đâu và khi nào nộp ạ, ngày hỏi: Jul 28 2019 12:17PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Hồ sơ nhập học (bao gồm giấy tờ theo quy định trong Giấy triệu tập trúng tuyển) và nộp theo quy định trong Giấy triệu tập.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[265] Hỏi:  Dạ ngành công nghệ sinh học đào tạo hệ đại học, cao đẳng hay trung cấp ạ. Học phí như thế nào ạ, ngày hỏi: Jul 26 2019 8:17AM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

ĐHĐN tuyển sinh đào tạo Ngành công nghệ sinh học trình độ đại học. Học phí (đại trà) theo quy định của Chính phủ.

Chi tiết truy cập Đề án tuyển sinh của Trường ĐKXT để biết chi tiết: http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHDean/1651 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[266] Hỏi:  khi em nộp hồ sơ nhập học vào PFIEV nhưng sao đó có giấy báo đậu ngành khác của trường thì có được chuyển qua ngành kia không ạ. do PFIEV nhập học sớm hơn bên kia ạ, ngày hỏi: Jul 26 2019 8:33AM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Thí sinh trúng tuyển ngành nào học ngành đó và không được chuyển ngành trong quá trình đào tạo.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[267] Hỏi:  Dạ cho em hỏi cách tính điểm chuẩn ngành báo chí. Em chọn khối D66, ngày hỏi: Jul 27 2019 9:02PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Điểm xét tuyển tổ hợp D66 của ngành Báo chí là tổng điểm của 3 môn:  Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[268] Hỏi:  Nếu 31/7 nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển đại học mầm non Đà Nẵng theo phương thức xét điểm thi THPTQG 2019 thì có kịp không ạ , ngày hỏi: Jul 30 2019 7:28PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Em bổ sung bằng Phiếu ĐKXT tại điểm thu nhận hồ sơ nơi em đăng ký lần đầu trước 17h0 ngày 31/7/2019 theo quy định của Bộ GD&ĐT 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[269] Hỏi:  bao giờ trường báo điểm chuẩn ạ?, ngày hỏi: Jul 30 2019 7:14PM
ThS. Nguyễn Thanh Hoà (31/07/2019):

Chào em,

Theo quy định của Bộ GD&ĐT kết quả trúng tuyển (Thi THPT quốc gia) đợt 1 sẽ công bố trước 17h0 ngày 09/8/2019 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[270] Hỏi:  Cho em hỏi hồ sơ xét tuyển gồm những gì ạ, thời hạn nộp hồ sơ đến ngày bao nhiêu? Có thể nộp hồ sơ qua bưu điện được không?, ngày hỏi: Jul 30 2019 1:43PM
ThS. Huỳnh Thị Đoan Trang (31/07/2019):

Chào em,

Nếu em đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy theo học bạ vào Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung lần 1 năm 2019 thì vui lòng tham khảo link đính kèm:

http://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/3289 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tìm thấy: 10156 mục   / 339 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...