HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ THPT ĐỢT BS TỪ 22/7/2021 ĐẾN 31/7/2021
Hết hạn đăng ký

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm: 

    - Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;;

    - Chứng nhận tốt nghiệp THPT (Nếu đã TN);

    - Học bạ THPT/giấy xác nhận điểm học THPT;

    - Minh chứng được hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng (nếu đăng ký hưởng ưu tiên);

    - Minh chứng khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo 

2. Hướng dẫn đăng ký trực tuyến

      Thí sinh thực hiện qua 4 bước gồm:

             Bước 1: Lập phiếu đăng ký

             Bước 2: Đính kèm hồ sơ các minh chứng 

             Bước 3: Xác nhận đăng ký

             Bước 4: Nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến qua ứng dụng Smart Banking (mục QR Pay) của ngân hàng

3. Thời gian đăng ký, lệ phí

- Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: từ ngày 22/7/2021 đến hết ngày 31/7/2021

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đ/nguyện vọng

4. Một số lưu ý:

- Sau Bước 3, thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển thành công sau khi kết thúc Bước 4

- Thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKXT khi chưa có chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021) và bổ sung sau khi có kết quả thi. 

- Để được giải đáp các quy định về đăng ký xét tuyển, thí sinh liên hệ:

BAN ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 0236.3835345 (bấm số 1)

Email: tuyensinhdhdn1@ac.udn.vn

- Để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình đăng ký, thí sinh liên hệ

TỔ QUẢN TRỊ MẠNG - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 0236 3817 533

EmaiL: dqtrung@udn.vn 

B. ĐĂNG KÝ

1. Năm tốt nghiệp THPT:
2. Số CCCD:

Hết hạn đăng ký