THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
STTTênNgày mởNgày đóngGhi chú 
1Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 09/11 đến ngày 25/11/202010/11/202025/11/2020
2Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến ngày 31/10/202015/10/202031/10/2020
3Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến ngày 15/10/202008/10/202015/10/2020
4Đăng ký xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 7/10 đến ngày 15/10/202007/10/202015/10/2020
5Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến ngày 09/10/202005/10/202008/10/2020
6Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 25/09 đến ngày 10/10/202020/09/202010/10/2020
7Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 10/09 đến ngày 21/09/202010/09/202021/09/2020
8Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 24/08 đến ngày 30/08/202024/08/202031/08/2020
9Đăng ký xét tuyển vào Khoa CNTT&TT theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202021/08/202005/09/2020
10Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 06/09/202021/08/202006/09/2020
11Đăng ký xét tuyển vào Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 10/09/202021/08/202010/09/2020
12Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 31/08/202021/08/202031/08/2020
13Đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học CNTT&TT Việt - Hàn theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202021/08/202005/09/2020
14Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo kết quả học tập THPT, đợt bổ sung từ ngày 21/08 đến ngày 05/09/202021/08/202005/09/2020
15Xét tuyển bổ sung đợt 1 - Khối ngành đào tạo giáo viên Trường Đại học Sư phạm06/08/202016/08/2020
16ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2020 THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT15/06/202031/07/2020
17Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN bổ sung đợt 2 năm 201920/09/201925/03/2020
18Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN bổ sung đợt 1 năm 201909/08/201915/08/2019
19Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 1 năm 201920/05/201923/05/2020
20Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN bổ sung đợt 1 năm 201822/08/201828/08/2018
21Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 1 năm 201827/06/201831/07/2018
22Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 4 (21-25/8) năm 201721/08/201725/07/2017
23Đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ vào ĐHĐN đợt 3 (13-17/8) năm 201713/08/201717/08/2017
24Đăng ký xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 Đợt 201/08/201612/08/2016
25Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Đợt 201/08/201520/08/2015
26Đăng ký theo phương thức tuyển sinh riêng vào ĐHĐN năm 201515/03/201520/05/2015
27Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Đợt 115/03/201520/05/2015