HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỐI VỚI KỸ SƯ TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH PFIEV

1. Hướng dẫn

Bước 1: Lập phiếu đăng ký

Bước 2: Upload hồ sơ minh chứng

Bước 3: Khóa + In phiếu 

Bước 4: Nộp lệ phí và hồ sơ dự thi

 Mọi thắc mắc về thủ tục hồ sơ hay tư vấn về ngành học xin liên hệ số điện thoại: 0236 3835 345; nếu xuất hiện lỗi xin thông báo về số điện thoại: 0236 3817 533

 * Hồ sơ gồm

1.  Đơn đăng ký dự thi (in sau khi đăng ký trực tuyến)

2.  Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học

3.  Bản sao hợp lệ bảng điểm đại học 

4.  Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi thí sinh làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú, không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.  <<Download mẫu lý lịch>>;

5.  Giấy khám sức khỏe, không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ

6.  Minh chứng nộp lệ phí thi: Biên lai thu lệ phí (đối với nộp lệ phí trực tiếp) hoặc bản photo biên lai chuyển lệ phí qua bưu điện (đối với nộp lệ phí qua bưu điện) hoặc bản photo minh chứng chuyển khoản (đối với nộp lệ phí bằng chuyển khoản)

7.  Minh chứng thâm niên công tác (nếu có yêu cầu)

 

2. Hạn nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký trước ngày: 30/11/2020

3. Chọn nơi đào tạo, ngành dự thi

1. Nơi đào tạo: (*)
2. Ngành đăng ký dự thi: (*)