Hôm nay ngày: 30/03/2015

Lượt truy cập: 4,112,989
Đang truy cập: 2
Điểm trúng nguyện vọng 2 vào Đại học Đà Nẵng hệ chính qui năm 2011 (19/09/2011)
 

Tên
trường

Tên ngành


ngành

Khối
thi

Điểm trúng tuyển

ĐẠI HỌC
NGOẠI
NGỮ (DDF)

1. SP tiếng Pháp

703

D1,3

16.0

2. SP tiếng Trung

704

D1,4

17.0

3. Ngôn ngữ tiếng Nga

752

C
D1,2

15.5
 

4. Ngôn ngữ Pháp du lịch

763

D1,3

16.0

5. Ngôn ngữ Thái Lan

757

D1

15.5

6. Cử nhân Quốc tế học

758

D1

18.5

ĐẠI
HỌC

PHẠM
(DDS)

1. CN Toán ứng dụng

103

A

18.5

2. CN Công nghệ thông tin

104

A

14.0

3. Sư phạm Tin

105

A

13.5

4. Cử nhân Vật lý

106

A

19

5. Cử nhân Hóa học

202

A

19.5

6. Cử nhân Hóa dược

203

A

20.0

7. CN khoa học môi trường

204

A

14.0

8. SP Giáo dục Chính trị

500

C

14.0

9. Sư phạm Lịch sử

602

C

16.0

10. Cử nhân Văn học

604

C

16.0

11. Cử nhân Tâm lý học

605

B,C

14.0

12. Cử nhân Địa lý

606

C

16.5

13. Việt Nam học

607

C

14.0

14. Văn hóa học

608

C

14.0

PHÂN
HIỆU
KON
TUM
(DDP)

1. Xây dựng Cầu - Đường

106

A

13.0

2. Kinh tế XD và QL dự án

400

A

13.0

3. Kế toán

401

A, D1

13.0

4. QT kinh doanh tổng quát

402

A, D1

13.0

5. Ngân hàng

412

A, D1

13.0

 

Tên trường

Tên ngành

Mã ngành

Khối 
thi

Điểm trúng tuyển

CĐ CÔNG 
NGHỆ (DDC)

1. Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí chế tạo

C71

A

12.0

2. Công nghệ Kỹ thuật Điện

C72

A

12.0

3. Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

C73

A

12.0

4. Công nghệ Thông tin

C74

A

12.0

5. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử- Viễn thông

C75

A

12.0

6. Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng (Xây dựng dân dụng)

C76

A

13.0

7. Công nghệ Kỹ thuật Công trình giao thông (Xây dựng cầu đường)

C77

A

12.5

8. Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt Lạnh

C78

A

12.0

9. Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

C79

A,B

A =12, B =13

10. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

C80

A,B

A =12, B=13

11. Công nghệ Kỹ thuật XD Công trình thủy

C81

A

12.0

12. Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

C82

A

12.0

13. Công nghệ Kỹ thuật Thực phẩm

C83

A,B

A=12, B=13

14. Xây dựng hạ tầng đô thị

C84

A

12.0

15. Kiến trúc công trình

C85

A,V

12.0

 

 

 

 

CAO ĐẲNG 
CN THÔNG TIN (DDI)

1. Công nghệ thông tin

C90

A,D1,V

10.0

2. Công nghệ phần mềm

C91

10.0
3. CN mạng và truyền thông

C92

10.0
4. Kế toán - Tin học

C93

10.0
5. Thương mại điện tử

C94

10.0
6. Tin học - Viễn thông

C95

 

10.0

PHÂN HIỆU 
KON TUM (DDP)

1. CNKT Công trình xây dựng 

C76 

A 

10.0

  2. Kế toán  C66  A, D1

10.0 

  3. QT Kinh doanh thương mại C67 A, D1

10.0

Các tin đưa trước:

Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy năm 2014 (Theo hình thức xét tuyển bổ sung Đợt 4 - từ ngày 4/9 đến 23/9/2014) (29/09/2014)

Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy năm 2014 (Theo hình thức xét tuyển bổ sung Đợt 3 - từ ngày 27/8 đến 15/9/2014) (17/09/2014)

Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy năm 2014 (Theo hình thức xét tuyển bổ sung Đợt 2 - từ ngày 20/8 đến 10/9/2014) (13/09/2014)

Điểm trúng tuyển hệ chính quy vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2014 (21/08/2014)

Điểm trúng tuyển đợt 1 hệ chính quy vào Đại học Đà Nẵng năm 2014 (09/08/2014)

Các tin đưa tiếp theo:

Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học và từ cao đẳng lên đại học, kỳ thi tháng 07/2011 (16/08/2011)

Điểm trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Đà Nẵng hệ chính qui năm 2011 (08/08/2011)

Về điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đối với hình thức vừa làm vừa học, kỳ thi ngày 28-29/05/2011 (01/07/2011)

Về điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học và từ cao đẳng lên đại học, kỳ thi ngày 28-29/05/2011 (01/07/2011)

Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học và từ cao đẳng lên đại học năm 2010, kỳ thi ngày 25-26/12/2010 (18/02/2011)
THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013
© Đại học Đà Nẵng
 Đại học Đà Nẵng

Tổ Quản trị mạng Thông tin - Đại học Đà Nẵng 
        Fone: 0511.3817533
        Các thành viên:
        - Đinh Quang Trung
        - Huỳnh Kim Trọng
        - Hồ Duy Việt

 Thiết kế
 Địa chỉ   : 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.511. 3822 041  Điện thoại : 84.511. 3817 533
 Email : webmaster@ud.edu.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn