Thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 (tiếp theo)

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2016

Phần 2: Sinh viên Đại học Đà Nẵng từ những tỉnh thành nào?

Số lượng thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 đến từ 53 tỉnh thành, đa số là các tỉnh miền Trung, tập trung đông nhất tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, sau đó đến các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An.... Số lượng thí sinh của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chiếm gần 45% trên tổng số thí sinh trúng tuyển.    

Số liệu thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2016 theo tỉnh thành cụ thể như sau: 

Trong số 15498 thí sinh trúng tuyển có 12564 thí sinh được hưởng ưu tiên theo khu vực và 553 thí sinh được hưởng ưu tiên theo đối tượng.  

Số lượng thí sinh nhập học so với số lượng thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng được thể hiện trong bảng sau:  

 

Điểm chuẩn trúng tuyển vào từng ngành của Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2016.

Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016.

Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2016.   


TIN LIÊN QUAN