Trang chủ
Trang tuyển sinh các đơn vị
Tuyển sinh sau đại học
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2016
Tuyển sinh VLVH
Liên hệ

Kết quả tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2016 (Nov 16 2016 8:13AM)


 ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH VLVH VÀ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG HỆ VLVH

 Ngày thi: 22, 23 tháng 10 năm 2016

STT

Địa điểm thi/Ngành

Mã trường

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

VLVH

Liên thông

I

Trường Đại học Quảng Nam

 

 

 

1

Sư phạm Hóa học (CĐ - ĐH)

DDS

D140212

 

18.50

2

Sư phạm Ngữ văn (CĐ - ĐH)

DDS

D140217

 

17.50

3

Sư phạm tiếng Anh (CĐ - ĐH)

DDF

D140231

 

16.50

II

Trường CĐ KTKT Quảng Nam

 

 

1

Kế Toán (TC - ĐH)

DDQ

D340301

 

15.00

III

TTGDTX tỉnh Quảng Nam

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

D140201

 

16.50

IV

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 

 

1

Giáo dục Tiểu học (TC - ĐH)

DDS

D140202

 

17.50

V

Phân Hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

 

1

Kế toán (CĐ - ĐH)

DDP

D340301

 

16.50

2

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

D140201

 

16.50

3

Kế toán

DDP

D340301

20.00

 

4

Quản trị kinh doanh

DDP

D340101

20.50

 

5

Luật

DDQ

D380101

13.50

 

VI

TTGDTX tỉnh Bình Định

 

 

1

Luật

DDQ

D380101

20.00

 

VII

Trường TH Lâm nghiệp Tây Nguyên

 

 

1

Kế toán (TC - ĐH)

DDQ

D340301

 

18.50

2

Quản trị kinh doanh

DDQ

D340101

19.50

 

VIII

TTGDTX tỉnh Đăk Lăk

 

 

1

Luật

DDQ

D380101

20.00

 

IX

Trường TC KTKT tỉnh Đăk Lăk

 

 

1

Luật

DDQ

D380101

18.00

 

X

TTGDTX thành phố Đà Nẵng

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

D140201

 

16.50

XI

Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

 

 

1

Giáo dục Mầm non (TC - ĐH)

DDS

D140201

 

15.00

2

Giáo dục Tiểu học (TC - ĐH)

DDS

D140202

 

17.00

3

Giáo dục Mầm non (trình độ CĐ)

DDS

C140201XT

16.50

 


Ghi chú: Thí sinh trúng tuyển phải có tổng điểm của 3 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng đạt điểm trúng tuyển và không có môn nào bị điểm 0 (không) đối với hình thức vừa làm vừa học, mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên đối với đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học. 

- Thí sinh xem Kết quả thi tại đây.

- Xem Danh sách trúng tuyển tại đây

12