Danh sách ứng viên nghiên cứu sinh của Đại học Đà Nẵng đợt 2 năm 2016

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 9 tháng 11 năm 2016

Đại học Đà Nẵng thông báo danh sách các ứng viên nghiên cứu sinh của Đại học Đà Nẵng đợt 2 năm 2016 tại đây.

Kế hoạch họp các tiểu ban chuyên môn xét tuyển đề cương NCS:

- Thời gian: Ngày 26, 27/11/2016

- Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng

TIN LIÊN QUAN