Trang chủ
Trang tuyển sinh các đơn vị
Tuyển sinh sau đại học
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2016
Tuyển sinh VLVH
Liên hệ

Thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh vừa làm vừa học và liên thông vừa làm vừa học tháng 10/2016 (Oct 6 2016 4:05PM)


Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi tuyển sinh Đại học hình thức vừa làm vừa học và liên thông hình thức vừa làm vừa học đợt 2 năm 2016 với các thông tin như sau:

Ngày thi: 22 và 23/10/2016.

Thời hạn đăng ký dự thi: đến hết ngày 07/10/2016. 

Chi tiết thông báo xem tại đây

12