THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG - Bổ sung đợt 2 (từ ngày 11/9 đến 21/9/2016)

Ngày đăng: Thứ bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2016

Đại học Đà Nẵng thông báo thông tin đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 với chỉ tiêu cụ thể của từng đơn vị như sau:

 1. Trường Đại học Ngoại ngữ: tuyển mới 70 chỉ tiêu ngành Ngôn ngữ Thái Lan;

 2. Trường Đại học Sư phạm: 469 chỉ tiêu;

 3. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại KonTum: 231 chỉ tiêu;

 4Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt- Anh: 99 chỉ tiêu;

 5. Trường Cao đẳng Công nghệ: 561 chỉ tiêu;

 6. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin: 515 chỉ tiêu;

Xem thông tin chi tiết về các ngành xét tuyển đợt bổ sung, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và các điều kiện khác tại đây. 

TIN LIÊN QUAN