Danh sách trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo hình thức tuyển sinh riêng- đợt tuyển sinh từ ngày 21/8 đến ngày 31/8/2016

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 5 tháng 9 năm 2016

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển vào các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng theo hình thức tuyển sinh riêng, đợt tuyển sinh từ ngày 21/8 đến ngày 31/8/2016.

Thí sinh xem Điểm trúng tuyển tại đây.

Thí sinh xem Danh sách trúng tuyển tại đây.

Các thí sinh đến trường trúng tuyển để nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học từ ngày 06/9/2016 đến ngày 09/9/2016

TIN LIÊN QUAN