THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG - Bổ sung đợt 1 (từ ngày 21/8 đến 31/8/2016)

Ngày đăng: Thứ bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2016

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin về các ngành xét tuyển đợt bổ sung, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và các điều kiện khác tại đây.

TIN LIÊN QUAN