Trang chủ
Trang tuyển sinh các đơn vị
Tuyển sinh sau đại học
Tuyển sinh ĐH, CĐ 2016
Tuyển sinh VLVH
Liên hệ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO NHÓM ĐẠI HỌC ĐÀ NĂNG - Bổ sung đợt 1 (từ ngày 21/8 đến 31/8/2016) (Aug 20 2016 9:46PM)


Đại học Đà Nẵng công bố thông tin về các ngành xét tuyển đợt bổ sung, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và các điều kiện khác tại đây.
12